Hệ thống DVCTT HQ36a đã được cập nhật các biểu mẫu mới theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 24/4/2018 của Bộ Tài chính
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   09:28 | 06/07/2018
Thông báo hệ thống DVCTT đã được cập nhật các biểu mẫu mới theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
       Hiện nay hệ thống DVCTT đã được cập nhật các biểu mẫu mới theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với các dịch vụ công trực tuyến sau (Tải về).
           Cục Hải quan tỉnh An Giang đề nghị người làm thủ tục đọc kĩ hướng dẫn trình tự thực hiện trước khi nộp hồ sơ./.        
Phạm Đình Huấn
Tin khác