Về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   10:57 | 20/07/2018
Về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi

1. Tổng cục Hải quan thông báo việc tiếp tục triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia như sau:

- Thời điểm triển khai: Từ 9h00 ngày 25/7/2018.

Phạm vi và địa điểm triển khai

+ Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận.

+ Riêng tại các cảng thuộc Thành phố Cần Thơ: Hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để các cơ quan hải quan, cảng vụ hàng hải, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm dịch y tế thực hiện giải quyết thủ tục điện tử. Do tại cảng Cần Thơ, cơ quan công an quản lý thủ tục đối với hành khách, thuyền viên và chưa kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy yêu cầu hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ giấy với công an cửa khẩu.

+ Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng thủy nội địa thuộc tỉnh Long An (danh sách cảng thủy nội địa bên dưới).

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn. Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số (Riêng đối với các thủ tục hành chính cho các thủ tục tàu vào rời, tàu hoạt động tuyến nội địa, thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 - 25/8/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng chữ ký số tại tất cả các địa điểm thông báo triển khai. Sau thời gian nêu trên sẽ bắt buộc sử dụng chữ ký số đối với các thủ tục này).


2. DANH SÁCH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TRIỂN KHAI CƠ CHẾMỘT CỬA QUỐC GIA TT

Tên cảng

Vị trí

Cơ quan quản lý

1

Cảng Thiên Lộc Thành

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

2

Cảng An Long

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

3

Cảng Hoàng Tuấn

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

4

Cảng Cẩm Nguyên

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

5

Cảng MT Gas

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

6

Cảng  Thành Tài

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

7

Cảng Phương Quân

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

8

Cảng Bourbon

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Phạm Đình Huấn
Tin khác