Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lần II/2018
Tin tức   17:28 | 25/07/2018
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang. Trong 02 ngày 23 và 24/7/2018, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật lần thứ II/2018 cho 164 cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động của Cục.

Đồng chí Đinh Văn Tươi - Phó cục trưởng phát biểu khai mạc Hội ngh
  Trong đợt này, Cục Hải quan tỉnh An Giang tậptrung triển khai triển khai các văn bản mới liên quan đến việcthực hiện thủ tục hải quan như: Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương, Nghịđịnh số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Thông tư số38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 38/2015/TT-BTC, Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018, thay thế Thông tư số 42/2015/TT-BTC. Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra hải quan như: Thông tư số 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 hướng dẫn về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Đồng chí Trần Thị Tuyết - đại diện Vụ Pháp chế phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

Tại Hội nghị, Bà Trần Thị Tuyết - cán bộ Vụ pháp chế đã hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực hải quan cho công chức Cục.

Thông qua Hội nghị phổ biến pháp luật đã giúp cho cán bộ công chức hiểu chính xác và kịp thời những quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, thi hành công vụ để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh xảy ra thiếu sót./.


Minh Thi _VP
Tin khác