Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a bổ sung cung cấp 09 DVCTT mới
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   09:21 | 05/09/2018
Trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; thực hiện Kế hoạch triển khai DVCTT của Tổng cục Hải quan; Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai cung cấp 09 DVCTT mới trên hệ thống HQ36a

Cục CNTT &Thống kê hải quan đã triển khai cung cấp 09 DVCTT mớitrên hệ thống HQ36a:

       - Trình tự thực hiện đối với người làm thủ tục: Tra cứu tạimục Danh sách thủ tục, địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

       - Quy trình tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ:Thực hiện tương tự như quy trình DVCTT đã triển khai.

        - Danh mục DVCTT mới triển khai gồm:    

STT

Tên dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện

1

Tiếp nhận văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan

Cục Hải quan

2

Đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng kho ngoại quan

Cục hải quan

3

Đề nghị chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan sang kho ngoại quan khác

Cục hải quan

4

Đề nghị chuyển địa điểm xuất đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài

Chi cục hải quan

5

Đề nghị quay về kho ngoại quan đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài nhưng chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất

Chi cục hải quan

6

Đề nghị quay về kho ngoại quan đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài đã được đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất

Chi cục hải quan

7

Đề nghị thay đổi địa điểm xuất hàng nhưng không làm thay đổi cửa khẩu xuất cho một phần hoặc toàn bộ lô hàng tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan

Chi cục hải quan

8

Đề nghị thay đổi địa điểm xuất hàng làm thay đổi cửa khẩu xuất cho một phần hoặc toàn bộ lô hàng tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan

Chi cục hải quan

9

Đề nghị gia hạn thời gian tái xuất qua cửa khẩu để xuất khẩu từng lần trong các ngày kế tiếp

Chi cục hải quan


Phạm Đình Huấn
Tin khác