Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2018
Tin tức   10:28 | 07/09/2018
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của cán bộ, công chức toàn Cục Hải quan tỉnh An Giang.

                         Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018
       Trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về pháp luật hải quan cho cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp thông qua Website của Cục hướng dẫn các thủ tục hải quan, thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh của cá nhân, doanh nghiệp. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm ghi nhận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và triển khai một số văn bản, chủ trương chính sách mới của Chính phủ.


Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp cấp Cục năm 2018

Năm 2018, với tinh thần tích cực chủ động xây dựng và thực hiện pháp luật, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tham gia đóng góp ý xây dựng các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động hải quan như Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu….; tổ chức 02 đợt phổ biến pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức Cục để hiểu rõ các quy địnhcủa pháp luật phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ hải quan trong thực thi công vụ nhằm hạn chế những sai sót, nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hải quan đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người khai hải quan, người nộp thuế./.

Minh Thi _VP
Tin khác