Cục Hải quan tỉnh An Giang giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   15:59 | 25/12/2018
Cục Hải quan tỉnh An Giang đã hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2018, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu;

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1681/QĐ-TCHQ ngày 01/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo; Cục Hải quan tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch số 1427/KH-HQAG ngày 06/7/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo của Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh An Giang đo thời gian thông quan hàng hóa thông qua việc tiến hành thu thập dữ liệu đối với 100% các tờ khai hải quan thực hiện đăng ký chính thức trong vòng 6 ngày làm việc liên tục (từ 10/9/2018 đến hết 15/9/2018) và được theo dõi cho đến khi hàng hóa được thông quan/giảiphóng hàng. Kết quả cho thấy nhiều chỉ số có thời gian giảm đáng kể.

Cụ thể, đối với hàng hóa thông quan tại cảng/cửa khẩu, tổng số tờ khai hàng NK trong tuần đo là 87 tờ khai, tăng 28 tờ khai so với năm 2017 (59 tờ khai). Thời gian thông quan hàng hóa trung bình của tờ khai NK là 23 giờ 52 phút 39 giây.

Đối với hàng XK số tờ khai trong tuần đo là 303 tờ khai, tăng 52 tờ khai so với năm 2017 (251 tờ khai). Thời gian thông quan hàng hóa trung bình của tờ khai XK là 14 giờ 19 phút 14 giây, giảm ở tất cả các khâu nghiệp vụ.

Theo phân tích của Cục Hải quan tỉnh An Giang, về những yếu tố tác động đến thời gian giải phóng hàng, có thế thấy trong năm 2018, Chính phủ, ngành Hải quan ban hành nhiều chính sách, văn bản nhằm cải cách hiện đại hóa, giảm bớt thủ tục giấy tờ cho DN. Ngành Hải quan cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa như Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM).

Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành được Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức công khai, nhanh chóng bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ngày càng phát triển khai sâu rộng đến tất các các bộ, ngành liên quan đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thông quan hàng hóa ngày càng nhanh chóng, thuận lợi.

Đối với hànghóa đưa về bảo quản, kết quả khảo sát của Cục Hải quan tỉnh An Giang cho thấy thời gian trung bình từ khi DN đăng ký tờ khai đến khi cơ quan Hải quan bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ là 4 giờ 41 phút 17 giây.

+ Thời gian trung bình từ khi quyết định đưa hàng về bảo quản đến khi cơ quan KTCN cấp giấy chứng nhận/TB kếtquả kiểm tra: hơn 9 ngày.

+ Thời gian thông quan hàng hóa trung bình 376 giờ 25 phút 12 giây, giảm 163 giờ 12 phút 05 giây so với năm 2017.

Kết quả khả quan trên cho thấy thời gian cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra và thời gian DN xuất trình giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan để thông quan rút ngắn hơn so với năm 2017; đồng thời việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ở nhiều bộ, ngành giúp cho việc tra cứu kết quả kiểm tra chuyên ngành thuận lợi và nhanh chóng./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác