Đoàn thanh niên Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia Hội thao cán bộ Đoàn thành phố Châu Đốc năm 2019
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   18:12 | 09/03/2019
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 97-KHPH/ĐTN-TTVHTT ngày 22/02/2019 của Trung tâm văn hóa - thể thao và Thành Đoàn Châu Đốc về việc tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn thành phố Châu Đốc, Ban chấp hành Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang đã đăng ký tham gia môn cầu lông và đạt được kết quả tốt.
     - Nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).
    -  Phát động phong trào tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để công tác, học tập, lao động tốt để góp phần tham gia bảo vệ tổ quốc trong đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.
     - Tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn trong thành phố có dịp giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, tạo sự vui tươi phấn khởi cho đội ngũ cán bộ Đoàn.
    - Đối tượng tham gia Hội thao gồm:
     + Phường, xã Đoàn: các đồng chí Ủy viên BCH phường, xã Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Bí thư và Chi hội trưởng thanh niên khóm ấp.
     + Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang, Đoàn ủy Công an, Bệnh viện Tỉnh.
    - Hội thao tổ chức với 03 môn thi đấu:
     + Cầu lông: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
     + Kéo co: tổng số cân 320 Kg.
     + Bóng chuyền hơi (nữ).
     - Ban chấp hành Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tham gia môn cầu lông thể loại đăng ký: đôi nam, đôi nam nữ.

     - Đối với môn cầu lông đôi nam tổng cộng có 06 đôi tham gia thi đấu và đôi nam nữ có 07 đôi thi đấu với hình thức loại trực tiếp.
     - Với tinh thần thể thao và đoàn kết. Với các pha đánh, cứu cầu đẹp. Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang đã mang về cho đoàn một giải nhất Đôi nam nữ, một giải ba Đôi nam.


     Như vậy, Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang đã đạt được thành tích tốt trong Hội thao cán bộ Đoàn thành phố Châu Đốc năm 2019.

Một số pha đập cầu của các Vận động viên Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang
Phạm Đình Huấn
Tin khác