Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia hiến máu tình nguyện tháng thanh niên năm 2019
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   11:22 | 30/03/2019
Triển khai các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2019, ngày 18/3/2019 BCH Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia hiến máu tình nguyện cùng với các đoàn viên, thanh niên của các Đoàn cơ sở thành phố Châu Đốc.
     Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐTN ngày 13/03/2019 của Ban thường vụ Thành Đoàn về "Tổ chức hoạt động Tháng thanh niên năm 2019". Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tham gia tích cực thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó là "Hiến máu tình nguyện".
     Ngày 18/3/2019, tại Ủy Ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã diễn ra đợt hiến máu tình nguyện.

Phó bí thư BCH Đoàn ủy Cục Hải quan An Giang đang hiến máu tình nguyện
     Gồm có các đơn vị tham gia: Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang, Đoàn ủy Công an TP. Châu Đốc, Đoàn ủy Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, Phường Đoàn Châu Phú A, Phường Đoàn Châu Phú B, Phường Đoàn Núi Sam, Phường Đoàn Vĩnh Mỹ, Phường Đoàn Vĩnh Nguơn, Xã Đoàn Vĩnh Châu, Xã Đoàn Vĩnh tế, Đoàn trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Đoàn trường THPT Võ Thị Sáu, Đoàn trường DTNT THPT An Giang, Đoàn trường Trung cấp nghề Châu Đốc và các Chi Đoàn cơ ngành.
Công chức Hải quan tham gia hiến máu tình nguyện
     Trong đợt hiến máu, có khoảng 150 đoàn viên, thanh niên đến hiến máu tình nguyện. Qua đó, trong tháng thanh niên năm 2019, các đoàn viên thanh niên của Đoàn ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang nói riêng, Thành Đoàn Châu Đốc nói chung đã hoạt động rất tích cực, đề cao nghĩa cử cao đẹp "Hiến máu cứu người".
Đoàn viên Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia hiến máu

Phạm Đình Huấn
Tin khác