Hội nghị tập huấn các biện pháp kiểm soát hải quan
Tin tức   15:56 | 19/04/2019
Từ ngày 18/4 - 19/4, tại Hội trường Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh An Giang phối hợp Cục Điều tra Chống buôn lậu tổ chức Hội nghị tập huấn các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan cho cán bộ công chức chuyên trách toàn Cục.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên phổ biến các nội dung như Thông tư số 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính, những vấn đề mới hoặc những sửa đổi, bổ sung so với các quy định trước đây tại Thông tư số 102/2005/TT-BTCngày 21/11/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ban hành kèm theo Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2014; Quyết định số 450/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2018 của Tổng cục hải quan về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018.
        Đồng thời, hướng dẫn cụ thể một số chuyên đề về phương pháp, trình tự thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan như công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình, sưu tra, xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật, công tác đấu tranh chuyên án; hướng dẫn giải thích các chỉ tiêu  kiểm soát…

Các đại biểu tham dự lớp học

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia thảo luận để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Hải quan nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ góp phần đẩy mạnh công tác kiểm soát chống buôn lậu trên các tuyến biên giới./.

Minh Thi _VP
Tin khác