Hải quan An Giang: Tăng cường phát hiện vi phạm qua quản lý rủi ro
Tin tức   16:34 | 10/05/2019
Chiều ngày 9/5/2019, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về thu thập thông tin quản lý rủi ro. Phó Cục trưởng - Đinh Văn Tươi chủ trì Hội thảo, tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, công chức thực hiện công tác giám sát quản lý Hải quan, thu thập và xử lý thông tin.

Đồng chí Trần Bửu Tài - Trưởng phòng Nghiệp vụ phổ biến các quy định áp dụng quản lý rủi ro (QLRR) trong nghiệp vụ Hải quan đồng thời đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý rủi ro tại các Chi cục trong thời gian qua: nhìn chung, các đơn vị có quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, tỷ lệ số lượng doanh nghiệp được thu thập, cập nhật vào Hệ thống RMS còn rất thấp, thông tin được cập nhật chủ yếu dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp còn sơ sài, giá trị sử dụng không cao.
    Nguyên nhân hạn chế do hiện nay chưa có quy định buộc doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ,chính xác, kịp thời nên doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin chung chung, có một số tiêu chí doanh nghiệp không cung cấp; công chức thực hiện công tác QLRR chưa chủ động nghiên cứu kỹ chủ đề TT, XLTT QLRR theo từng năm của Tổng cục Hải quan nên thông tin được cập nhật chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại Hội thảo, báo cáo viên đã triển khai Quyết định số 84/QĐ-HQAG ngày 28/02/2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang đồng thời hướng dẫn khai thác thông tin; thao tác thực hành cập nhật thông tin và phê duyệt thông tin trên hệ thống RMS. Cán bộ công chức tham gia Hội thảo đã tiến hành thảo luận, khó khăn vướng mắc trong việc thu thập, xử lý thông tin và cập nhật vào hệ thống RMS.

Kết luận Hội thảo, Phó Cục trưởng Đinh Văn Tươi yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát cán bộ công chức thực hiện công tác QLRR chủ động thu thập, xử lý thông tin, phấn đấu hoàn thành công tác theo chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1227/QĐ-TCHQ ngày 24/4/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ./.

Minh Thi _VP
Tin khác