Thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN)
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   09:28 | 26/06/2019
Thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại

Tổngcục Hải quan vừa ban hành công văn số 1209/TCHQ-TXNK ngày 01/3/2019 về việc triểnkhai Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổsung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của BộTài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước,hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau:

1.Kể từ 01/4/2019 tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 thì tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạtđộng theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợptác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) có tài khoảntại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoảnnộp ngân sách Nhà nước (NSNN), thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồmtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằnghình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tạingân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Khobạc Nhà nước.

2.Các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinhcác khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 136/2018/TT-BTCngày 28/12/2018.

3.Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan thực hiệnniêm yết công khai Thông tư số 136/2018/TT-BTC và công văn này tại trụ sở củacơ quan hải quan, nơi làm thủ tục hải quan; thông báo rộng rãi đến tổ chức kinhtế làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị về thời điểm bắt buộc thực hiệnnộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thukhác bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

4.Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức, phối hợp với các Chi nhánhngân hàng thương phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để tổ chức các điểmgiao dịch, điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan hỗ trợ các doanh nghiệp làm thủtục xuất nhập khẩu hàng hóa.

5.Về phí, lệ phí hải quan: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục hải quan hướngdẫn doanh nghiệp thực hiện nộp tiền phí, lệ phí nộp theo tháng. Trường hợpdoanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan, đề nghị hướng dẫn thựchiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan cùng với thời điểm nộp tiền thuế.

Trần Bửu Tài
Tin khác