Thông báo bổ sung 02 thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   15:43 | 10/07/2019
Ngày 03/7/2019, Cục CNTT và Thống kê Hải quan đã bổ sung 02 thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a

Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai bổ sung 02 thủ tục hànhchính trên hệ thống DVCTT HQ36a tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn.

Danh sách 02 thủ tục hành chính được bổ sung gồm:
         1. 
Thủ tục Hải quan đối với tàu liên vận quốc tếxuất cảnh bằng đường sắt (Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan).
         2. 
Thủ tục Hải quan đối với tàu liên vận quốc tếnhập cảnh bằng đường sắt (Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan).
        Như vậy, trên Hệ thống DVCTT đang cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 gồm:
         - Cơ quan thực hiện (Chi cục Hải quan): 42 thủ tục hành chính.
         - Cơ quan thực hiện (Cục Hải quan): 32 thủ tục hành chính.
         - Cơ quan thực hiện (Tổng cục Hải quan): 32 thủ tục hành chính./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác