Tổng cục Hải quan nâng cấp hệ thống Gia công, sản xuất xuất khẩu
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   14:49 | 28/08/2019
Thông báo đến quý doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu về việc Tổng cục Hải quan nâng cấp Hệ thống Gia công, sản xuất xuất khẩu.
- Để đáp ứng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 20/4/2018 quy định người khai Hải quan phải thực hiện khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục I của Thông tư. Tổng cục Hải quan đã hiệu chỉnh Hệ thống quản loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đảm bảo việc khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 của Thông tư nói trên. (Doanh nghiệp không phải khai tỷ lệ hao hụt).

- Thời gian thực hiện nâng cấp hệ thống: ngày 29/82019.


Cục Hải quan tỉnh An Giang - Tổng cục Hải quan xin thông báo cho quý Doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu được biết./.
Phạm Đình Huấn
Tin khác