THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ KHAI BÁO HẢI QUAN TIẾP NHẬN TẬP TRUNG
Tin tức   14:33 | 03/10/2019
Thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng về việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận khai báo hải quan tiếp nhận tập trung

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã bổ sung địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung mới http://tntt.gov.vn/KDTService/Service.asmx bên cạnh địa chỉ cũ http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx cho các hệ thống Thông quan điện tử tập trung (eCustoms5), hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM), hệ thống Gia công sản xuất xuất khẩu.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị để chuyển đổi hệ thống, trước mắt, Tổng cục Hải quan vẫn duy trì hoạt động song song 02 địa chỉ tiếp nhận khai báo nêu trên. Trong thời gian tới,dự kiến tháng 12/2019, sau khi cộng đồng doanh nghiệp đã chuyển đổi sang địa chỉ tiếp nhận khai báo mới và hệ thống hoạt động ổn định, Tổng cục Hải quan sẽ dừng địa chỉ tiếp nhận khai báo http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp về Tổng cục Hải quan (qua Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) số điện thoại (0439440833 – 8698) để được hỗ trợ.

Phạm Đình Huấn
Tin khác