Bộ Y tế triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   15:48 | 17/10/2019
Căn cứ công văn thông báo số 537/CNTT-YTĐT ngày 25/9/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Phạm Đình Huấn
Tin khác