Cục Hải quan tỉnh An Giang sẽ quyết tâm thu nộp NSNN đủ số chỉ tiêu phân đấu mà Tổng cục Hải quan giao là 500 tỷ đồng.
Tin tức   11:12 | 20/12/2019
Cục Hải quan An Giang: phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2019 là 500 tỷ đồng

Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2019, toàn Cục Hải quan tỉnh An Giang đã thu nộp ngân sách đạt 496,7 tỷ đồng bằng 281,43 % so chỉ tiêu đầu năm do Bộ Tài chính giao (176,5 tỷ); bằng 99,35% do chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (500 tỷ) và bằng 274,09% so cùng kỳ năm 2018, đây là số giao thu NSNN cao nhất từ trước đến nay đối với Cục Hải quan tỉnh An Giang và đã qua nhiều lần Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu.

Đầu năm 2019, Cục Hải quan tỉnh An Giang được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu 176,5 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu 190 tỷ đồng tại Chỉ thị số 723/CT-TCHQ; đến tháng 4/2019 Tổng cục Hải quan giao 270 tỷ đồng (Công văn số 2402/TCHQ-TXNK ngày 24/4/2019 của Tổng cục Hải quan); đến tháng 8/2019 TCHQ giao 460 tỷ đồng (công văn số 5129/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2019 và ngày 14/10/2019 TCHQ giao phấn đấu 500 tỷ đồng (công văn số 6417/TCHQ-TXNK).

Số thu nộp NSNN năm 2019 tăng đột biến là do làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Maido Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư và dự án Nhà máy điện mặt trời do Công ty TNHH Văn Giáo làm chủ đầu tư và một số mặt hàng tứ trước vẫn xuất nhập khẩu như gỗ, phế liệu, nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu….

Đạt được số thu ngân sách trên là do có sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang và sự nỗ lực rất lớn của cán bộ công chức toàn Cục Hải quan An Giang.

Sau khi nhận được chỉ tiêu giao nộp NSNN, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang đã xác định các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Phân bổ chỉ tiêu thu nộp NSNN đến từng Chi cục Hải quan cửa khẩu ngay từ đầu năm 2019 để các đơn vị chủ động thực hiện.

- Lãnh đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tập trung rà soát các mặt hàng thường xuyên nhập khẩu; khai thác tốt nguồn thu; trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục.

-  Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp thuế  “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện”.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính về Hải quan để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phối hợp thu NSNN với 37 ngân hàng thương mại theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại An Giang trong việc nộp thuế.

- Tiếp tục triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến để cung cấp dịch vụ công cho cộng đồng doanh nghiệp đạt mức độ 3, 4

Bên cạnh những giải pháp trên, nhằm góp phần tăng thu ngân sách, Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xác định các đối tượng; luồng, tuyến; mặt hàng thẩm lậu trọng điểm.

Từ nay đến cuối năm 2019, thời gian không còn nhiều, số chỉ tiêu còn lại hơn 4 tỷ đồng mới hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang sẽ quyết tâm thu nộp NSNN đủ số chỉ tiêu phân đấu mà Tổng cục Hải quan giao là 500 tỷ đồng.


Trần Bửu Tài
Tin khác