Hội nghị cán bộ công chức năm 2019
Tin tức   17:09 | 19/02/2020
Chiều ngày 14 - 02, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành công đoàn, công chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc của Cục.

Tại hội nghị, Đồng chí Huỳnh Việt Sỹ - Chánh Văn phòng đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; phòng Tài vụ Quản trị công khai tài chính cơ quan năm 2019 đồng thời triển khai Quyết định số 3682/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về chính sách hỗ trợ tài chính đối với công chức luân phiên, điều động; đại diện Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm qua và  bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến về đăng ký cơ sở khám chữa bệnh, lấy ý kiến chọn ngân hàng để chuyển lương, trang phục bảo vê…Các câu hỏi được trả lời thỏa đáng đến công chức, người lao động.

        Nhằm để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt hạn chế trong năm qua, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2020 như sau: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các công đoàn viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua và cuộc vận động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo", “Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa”…Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ công chức, người lao động./

Minh Thi _VP
Tin khác