Chính thức kết nối 09 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên Cơ chế một cửa quốc gia
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   08:56 | 23/04/2020
Ngày 15/4/2020, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, 09 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) quản lý sẽ được kết nối chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 4/2020.

Cụ thể, nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 18/4/2020 gồm 05 thủ tục sau:

(i)Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

(ii) Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

(iii) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

(iv) Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu;

(v) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu.

- Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 20/4/2020 gồm 02 thủ tục sau:

(i) Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu;

(ii) Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

 - Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 25/4/2020 gồm 02 thủ tục sau:

(i) Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

(ii) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ NN&PTNT đối với 09 TTHC nêu trên tại Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đã thực hiện quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ NN&PTNT đối với 09 TTHC nêu trên tại Hệ thống Xử lý điện tử hải quan(E-Customs) cho cán bộ hải quan và đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ NN&PTNT đối với 09 TTHC nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, cơ quan của Cục Thú y sẽ hỗ trợ cấp bản giấy trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt, cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản thuộc nhóm thủ tục (i) và (ii): “Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thứcăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật” và “Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật”, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi.Phạm Đình Huấn
Tin khác