Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Quy trình áp dụng cho các đối tượng là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý hải quan, hãng vận tải, đại lý giao nhận (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) có mã số thuế thực hiện thủ tục liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, quá cảnh phương tiện vận tải.

2. Địa chỉ thực hiện đăng ký :

Việc đăng ký tham gia VNACCS đối với người sử dụng là người khai hải quan sẽ được thực hiện thông qua website của cơ quan Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn. Người đăng ký sau khi vào địa chỉ trên tìm đến liên kết ‘Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS’ tại mục ‘Dịch vụ công’. Sau đây là hướng dẫn chi tiết đăng ký người sử dụng cho từng đối tượng sử dụng VNACCS.

3. Các yêu cầu và lưu ý:

- Yêu cầu cài đặt Java theo phiên bản 64bit hoặc 32 bit theo máy để đọc chữ ký số, bản Java này có tại trang đăng ký người sử dụng.

- Sử dụng trên trình duyệt  Internet Explorer 7.0 trở lên.

- Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS phải đăng ký trước thông tin chữ ký số tại website của hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn.

- Khi có bản khai đăng ký mới, sửa hoặc hủy phải một ngày sau khi nhận được phản hồi chấp nhận của hệ thống thì thông tin đăng ký mới có hiệu lực.

4. Các định nghĩa:

- Mã đơn vị (User code): Mã định danh (5 ký tự) cho doanh nghiệp trong hệ thống, mỗi doanh nghiệp thường sẽ có 01 User code đại diện, tuy nhiên trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì có thể đăng ký thêm User code tương ứng cho các chi nhánh.

- Mã người sử dụng (User ID): Mỗi User code (8 ký tự) sẽ có một hoặc nhiều User ID, các User ID đại diện cho từng người khai báo của doanh nghiệp khi sử dụng hệ thống. User ID sẽ được hệ thống cấp theo cấu trúc User code + xxx (trong đó xxx là 3 số tuần tự tiến).

- Mã máy trạm (Terminal ID) và Khóa truy cập (Terminal Access Key): Là các thông số do hệ thống trả về khi đăng ký để định danh máy trạm và mã kết nối tới hệ thống VNACCS. Khi cài phần mềm đầu cuối, phần mềm tự xây dựng hoặc của hãng thứ ba, người sử dụng phải thiết lập các thông tin này.

- Bảng mã các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để doanh nghiệp gửi tới khi đăng ký :

Tên Cục Hải quan

Mã cục

Cục Hải quan TP Hà Nội

01ZZ

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

02ZZ

Cục Hải quan TP Hải Phòng

03ZZ

Cục Hải quan Hà Giang

10ZZ

Cục Hải quan Cao Bằng

11ZZ

Cục Hải quan Điện Biên

12ZZ

Cục Hải quan Lào Cai

13ZZ

Cục Hải quan Lạng Sơn

15ZZ

Cục Hải quan Bắc Ninh

18ZZ

Cục Hải quan Quảng Ninh

20ZZ

Cục Hải quan Thanh Hoá

27ZZ

Cục Hải quan Nghệ An

29ZZ

Cục Hải quan Hà Tĩnh

30ZZ

Cục Hải quan Quảng Bình

31ZZ

Cục Hải quan Quảng Trị

32ZZ

Cục Hải quan Thừa thiên - Huế

33ZZ

Cục Hải quan TP Đà Nẵng

34ZZ

Cục Hải quan Quảng Ngãi

35ZZ

Cục Hải quan Bình Định

37ZZ

Cục Hải quan Gia Lai

38ZZ

Cục Hải quan Đắc Lắc

40ZZ

Cục Hải quan Khánh Hoà

41ZZ

Cục Hải quan Bình Dương

43ZZ

Cục Hải quan Tây Ninh

45ZZ

Cục Hải quan Đồng Nai

47ZZ

Cục Hải quan Long An

48ZZ

Cục Hải quan Đồng Tháp

49ZZ

Cục Hải quan An Giang

50ZZ

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

51ZZ

Cục Hải quan Kiên Giang

53ZZ

Cục Hải quan TP Cần Thơ

54ZZ

Cục Hải quan Cà Mau

59ZZ

Cục Hải quan Quảng Nam

60ZZ

Cục Hải quan Bình Phước

61ZZ

5. Hướng dẫn đối với các doanh nghiệp đã tới các Cục Hải quan tỉnh thành phố lấy thông tin tài khoản sử dụng và trường hợp khi đăng ký mới người sử dụng mà xuất hiện thông báo " OE1001-00009: Doanh nghiệp đã tồn tại bản khai đăng ký trên hệ thống"

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, hệ thống đã tạo các thông tin mặc định sẵn có cho một số doanh nghiệp, lúc này doanh nghiệp chỉ cần vào bổ sung thông tin, sửa đổi thông tin chứ không cần phải đăng ký mới. Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký mới người sử dụng mà nhận được thông báo "OE1001-00009: Doanh nghiệp đã tồn tại bản khai đăng ký trên hệ thống" hoặc doanh nghiệp đã đến các Cục hải quan tỉnh, thành phố lấy thông tin tài khoản cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện mục 1.1, Phần II để đăng ký tài khoản quản trị và đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Thực hiện mục 2.1, Phần II để sửa đổi các thông tin mặc định mà hệ thống đã tạo sẵn cho doanh nghiệp và thêm số lượng máy tính mà doanh nghiệp sử dụng để khai báo.

Bước 3: Thực hiện mục 2.2, Phần II để thêm User code sau khi được Hải quan phê duyệt trong trường hợp doanh nghiệp cần thêm User code (cho chi nhánh) thì vào. Nếu không cần thì bỏ qua.

Bước 4: Thực hiện mục 2.3, Phần II để thêm User ID sau khi được Hải quan phê duyệt trong trường hợp doanh nghiệp cần thêm User ID ( thêm người sử dụng). Nếu không cần thì bỏ qua.

Bước 5: Thực hiện mục 3 và mục 4, Phần II để hủy hiệu lực và đổi mật khẩu cho User ID và tài khoản quản trị.

 

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1. Đăng ký thông tin

Các bước thực hiện đăng ký:

Bước 1: Thực hiện mục 1.1. Đăng ký tài khoản quản trị

Bước 2: Thực hiện mục 1.2.Người đăng ký sử dụng tài khoản quản trị để đăng ký thông tin người sử dụng hệ thống VNACCS của doanh nghiệp

Bước 3: Thực hiện mục 1.3. Sửa thông tin đăng ký trước khi gửi tới hệ thống (Nếu có)

Bước 4: Thực hiện mục 1.4. Gửi thông tin đăng ký tới hệ thống hải quan để được phê duyệt

Bước 5: Thực hiện mục 1.5. Kiểm tra và xác nhận

Bước 6: Thực hiện mục 1.6. Người đăng ký tra cứu kết quả đăng ký sau khi được hệ thống hải quan chấp nhận việc đăng ký.

Chi tiết các bước cụ thể: (Click vào đây để xem)

Phạm Đình Huấn
Tin khác