Kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh An Giang
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   10:31 | 27/04/2020
Ngày 24/4/2020, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 163/QĐ-HQAG về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Theo đó, Ban Biên tập gồm 08 thành viên do ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang làm Trưởng Ban; bà Huỳnh Kim Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Cục làm Phó Trưởng Ban; Thành viên Ban Biên tập gồm Trưởng phòng Tài vụ - Quản trị, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó Trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm. Ban Biên tập có 01 Tổ giúp việc gồm 02 công chức thuộc Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh An Giang có nhiệm vụ  tham mưu cho Cục trưởng về các công việc liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử Cục; xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử các nội dung như: chính sách, pháp luật về Hải quan đến các đối tượng thuộc phạm vi quy định tại Điều 2 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội đến công chức và người lao động của Cục; đề xuất Cục trưởng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của Trang thông tin điện tử đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên môn trên Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 425/QĐ-HQAG ngày 02/12/2015 về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh An Giang./.


Huỳnh Trúc - VP
Tin khác