Cục Hải quan tỉnh An Giang: Thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   15:00 | 29/04/2020
Ngày 25/02/2020, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 062/QĐ-HQAG về việc ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Theo đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về hải quan; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới tăng từ 5 - 10 bậc; cập nhật và công bố, công khai các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 vànăm 2019. Đối với các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Cục Hải quan tỉnh An Giang tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Thực hiện rà soát, đề xuất xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Hải quan nhằm phát hiện những bất cập, chồng chéo, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan; đảm bảo đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan, phù hợp yêu cầu thực tiễn và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN.

Cục Hải quan còn đẩy mạnh thu thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử; cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC hải quan đã công bố trên Trang Thông tin điện tử của Cục và tại trụ sở, các địa điểm thực hiện thủ tục hải quan để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện; hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên đăng tải tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới trên Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh An Giang; cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết về kết quả cải cách trong lĩnh vực hải quan để đảm bảo việc đánh giá, xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới được khách quan, chính xác.

Ngoài ra, Cục Hải quan luôn vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống hải quan điện tử; phối hợp với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa nhanh chóng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người khai hải quan, người nộp thuế; đặc biệt là các văn bản, quy định và TTHC mới ban hành; triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2020; xây dựng và phát triển đội ngũ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ./.

Huỳnh Trúc - VP
Tin khác