Công khai đầy đủ các nội dung hành chính trong lĩnh vực hải quan
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   21:38 | 13/05/2020
Ngày 05/5/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 2902/TCHQ-GSQL về việc công khai thủ tục hành chính, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 671/QĐ-BTC của Bộ Tài chính tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Cụ thể, theo Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020, Bộ Tài chính đã công bố 34 thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật gồm: 14 thủ tục hành chính mới ban hành; 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 08 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đã thực hiện công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 671/QĐ-BTCngày 24/4/2020 tại trụ sở cơ quan Cục và có công văn yêu cầu các đơn vị công khai với hình thức, cách thức công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế Kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Chi tiết Quyết định số 671/QĐ-BTC xem tại đây./.


Huỳnh Trúc - VP
Tin khác