Cục Hải quan tỉnh An Giang hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   16:20 | 21/05/2020
Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 là “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”.

         Trên cơ sở đó, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai từ ngày 15 - 22/5/2020 gồm: treo pano, băng-rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5) tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại. Đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền các chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai đến công chức, người lao động trong toàn đơn vị. Việc tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

         Các phim ảnh, băng-rôn, khẩu hiệu được đăng tải trên Trang website của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, địa chỉ https://tkcn.gov.vn; nội dung truyền thông trên trang website của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại địa chỉ https://phongchongthientai.mard.gov.vn./.


Huỳnh Trúc - VP
Tin khác