Nghi thức Chào cờ - Nét đẹp văn hoá công sở
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   12:52 | 02/06/2020
Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết, gắn bó của mỗi quốc gia, dân tộc; niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, nhân dân.

Để xây dựng ý thức và trách nhiệm của cán bộ công chức và người lao động, đồng thời đưa nghi thức chào cờ vào nề nếp, thường xuyên; Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca vào mỗi buổi sáng thứ Hai đầu tháng đối với cán bộ công chức và người lao động thuộc khối Văn phòng Cục.

       Nghi thức chào cờ Tổ quốc - hát Quốc ca là việc nhằm nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động và Đảng viên về tinh thần yêu Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm chỉnh nếp sống văn hóa ở công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ công chức đồng thời xây dựng nét đẹp văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh An Giang.

         Thông qua chào cờ đầu tháng, Cục Hải quan mong muốn nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bắt đầu một tháng làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, việc chào cờ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, thường xuyên góp phần xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

       Việc chào cờ, hát Quốc ca đầu tháng đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên; góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động./.


Huỳnh Trúc - VP
Tin khác