Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật lần I/2020
Tin tức   16:46 | 03/06/2020
Trong 02 ngày 01-02/6/2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật lần I năm 2020 cho cán bộ công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Thực hiện Kế hoạch hằng năm về tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật, trong 02 ngày 01-02/6/2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật lần I năm 2020 với sự tham gia của 160 cán bộ công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục. Đồng chí Đinh Văn Tươi Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội Nghị, Đồng chí Đinh VănTươi - Phó Cục trưởng ghi nhận nỗ lực của cán bộ công chức, người lao độngtrong thời gian qua, đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn kết hợp với triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Đồng chí nhấn mạnh: “Nghiệp vụ Hải quan liên quan đến nhiều lĩnh vực, được điều chỉnh bởinhiều văn bản pháp luật, đòi hỏi CBCC phải am hiểu, thường xuyên cập nhật để làm đúng các quy định của pháp luật . Với mong muốn buổi phổ biến pháp luật cóhiệu quả cao, đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra phát phiếu đánh giá khảo sát chất lượng buổi phổ biến pháp luật. Qua đó, có thể điều chỉnh, thay đổi hình thức, phương pháp phổ biến mang lại chất lượng, hiệu quả, đạt yêu cầu của người nghe. Phổ biến pháp luật hiệu quả góp phần cho nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của CBCC người lao động trong ngành”.Đồng chí Đinh Văn Tươi Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị


           Lãnh đạo
phòng Nghiệp vụ đã triển khai các nội dung văn bản quy phạm của các Luật, Nghị định liên quan đến việc thực hiện thủ tục Hải quan như sau:

- Luật Đầu tư công năm 2019;

- Luật phòng, chống tác hại rượu năm 2019;

- Luật thi hành án hình sự năm 2019;

- Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019của Chính phủ Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

-  Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 – 2020;

-  Nghịđịnh số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 củaChính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa qua cảnh thông qua Hệ thống quá  cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7;

- Thông tư số 80/22019/TT-BTC ngày 15/11/2019của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục Hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

- Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính  quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

- Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

- Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.Đồng chí Trần Bửu Tài triển khai các văn bản pháp luật

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Phòng Chốngbuôn lậu & xử lý vi phạm cũng đã tập trung vào nghiên cứu góp ý nội dung dự thảo “Thông tư hướng dẫn Nghị định xử phạt vi phạm hành chính Hải quan”, đồng thời triển khai các văn bản các điểm mới của cơ cấu tổ chức chính quyền, quyền và nghĩa vụ CBCC, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Hải quan… cụ thể như sau:

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ  và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán  bộ, côngchức và Luật viên chức;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhâp cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

-  Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/ 02/2020 củaChính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

- Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy đinh về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Thông tư số29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyên giao nộp Nhà nước.

Hội nghị đã cung cấp những thông tin chính xác, rõ ràng, dễ hiểu và thiết thực về các văn bản nêu trên. Thông qua Hội nghị, cán bộ công chức người lao động nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, tránh sai sót, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Cục./.  


Minh Thi _VP
Tin khác