Một số C/O mẫu D điện tử do Malaysia phát hành bị trùng thông tin
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   15:01 | 06/06/2020
Tổng cục Hải quan cho biết, đã nhận được thư điện tử từ cơ quan đầu mối về xuất xứ của Malaysia thông báo do lỗi kỹ thuật nên một số C/O mẫu D điện tử thể hiện trùng thông tin về trọng lượng/số lượng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới

Để xử lý tình huống này, ngày 04/6/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

“Đối với các lô hàng có C/O bị lỗi trùng thông tin về trọng lượng/số lượng, đề nghị các đơn vị kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và căn cứ Điều 16 Phụ lục VII Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương để xử lý theo quy định.

Danh sách các C/O có bị lỗi kỹ thuật được Tổng cục Hải quan gửi vào hòm thư điện tử về xuất xứ của các đơn vị khi nhận được thông báo từ phía cơ quan cấp, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố cập nhật để kịp thời xử lý.

Tham khảo Điều 16 Phụ lục VII Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương

“…Điều 16. Xử lý các khác biệt nhỏ

          1. Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ của hàng hoá, việc phát hiện những khác biệt nhỏ, như lỗi in trong các khai báo trên C/O và các thông tin trong các chứng từ nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu sẽ không làm mất hiệu lực của C/O, nếu những khác biệt này vẫn phù hợp với hàng hóa nhập khẩu trên thực tế.

          2. Trong trường hợp có sự khác biệt về phân loại mã số HS đối với hàng hoá hưởng ưu đãi thuế quan giữa Nước thành viên xuất khẩu và Nước thành viên nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu được thông quan phải chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cao hơn, tùy thuộc vào việc đáp ứng Quy tắc xuất xứ thích hợp và Người nhập khẩu không bị phạt hoặc không phải chịu thêm một khoản phí nào khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu. Sau khi làm rõ sự khác biệt về phân loại mã số hàng hóa, mức thuế ưu đãi đúng sẽ được áp dụng và phần thuế đóng vượt quá mức, nếu có, sẽ được hoàn lại theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu ngay khi các vấn đề này được giải quyết.

          3. Trong trường hợp một C/O có nhiều mặt hàng, việc có vướng mắc đối với một mặt hàng sẽ không ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc áp dụng thuế suất ưu đãi và thông quan hàng hóa đối với những mặt hàng còn lại trên C/O. Khoản 3 Điều 18 Phụ lục này có thể được áp dụng đối với các mặt hàng có vướng mắc về xuất xứ.”


Phạm Đình Huấn - NV
Tin khác