Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   16:05 | 07/06/2020
Ngày 13/4/2020, tại Công văn số 2868/VPCP-KSTT, trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Do đó, ngày 01/7/2020, Chính phủ sẽ chính thức triển khai đồng loạt trên toàn quốc dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước tiến lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử.

       Tại tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc email (trong trường hợp chưa có tài khoản), người dân, doanh nghiệp sẽ nhận bản chứng thực điện tử có đầy đủ lời chứng, chữ ký và con dấu của cơ quan có thẩm quyền.

        Khi thực hiện thủ tục hành chính khác có sử dụng bản sao điện tử này, người dân, doanh nghiệp chỉ cần dẫn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử hoặc đăng tải file đã nhận. Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính chính xác, toàn vẹn thông qua hệ thống.

        Các tiện ích mà người dân và doanh nghiệp đạt được khi triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là:

        - Cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện chứng thực, góp phần giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục.

         - Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Việc này giúp loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/ xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay.

          - Bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu, bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần.

        Đối với các cơ quan, tiện ích đem lại là khi thực hiện toàn bộ quy trình cấp bản sao chứng thực từ bản chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo bản sao chứng thực được cấp có đầy đủ thông tin theo quy định, thống nhất về hình thức. Đồng thời Cán bộ công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo.

        Trong quá trình tiến tới Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, đẩy mạnh giao dịch điện tử thì việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là sự đổi mới quan trọng trong cải cách hành chính thay cho truyền thống chứng thực bản sao cấp kết quả giấy./.


Huỳnh Trúc - VP
Tin khác