Chính thức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng
CHÍNH SÁCH CÁN BỘ   14:20 | 13/06/2020
Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng lên từ 9 triệu đồng hiện nay lên mức 11 triệu đồng/ tháng đối với đối tượng nộp thuế. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/ tháng.

Với mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc); 15,4 triệu đồng/ tháng (có 01 người phụ thuộc) và 19,8 triệu đồng/ tháng (có 02 người phụ thuộc).

Đặc biệt, việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh chính sách lần này thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời là một nỗ lực rất lớn của Quốc hội, của Chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc áp dụng mức giảm trừ mới cho kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 sẽ đảm bảo tính cập nhật của chính sách, kịp thời giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Qua đó đảm bảo chính sách động viên một cách công bằng, hợp lý, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích lao động, kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.


Nguyễn Triết
Tin khác