Từ 15/6/2020, sẽ thí điểm kết nối 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   16:20 | 13/06/2020
02 thủ tục hành chính của Bộ Y tế là thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm” và thủ tục “Cấp đơn hàng nhập khẩu Dược liệu” sẽ được kết nối thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 15/6/2020.

Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế mới đây có văn bản số 365/CNTT-YTĐT ngày 05/6/2020 thông báo sẽ triển khai thí điểm việc thực hiện 02 thủ tục hành chính gồm: (i) thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm” và  (ii) thủ tục  cấp đơn hàng nhập khẩu Dược liệu” thông qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 15/6/2020 đến ngày 30/9/2020.

Theo Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế, với sự hỗ trợ của các các bên liên quan, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  và kết nối liên thông một cửa quốc gia đối với 01 thủ tục hành chính “Cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm” thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và 01 thủ tục hành chính “Cấp đơn hàng nhập khẩu Dược liệu” thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền.

02 thủ tục hành chính nêu trên sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 15/6/2020 đến ngày 30/9/2020 đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện.

Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc chấp nhận các Giấy phép kết quả của các thủ tục hành chính nêu trên là bản điện tử có chữ ký số hợp pháp được chuyển về Tổng cục Hải quan trên hệ thống từ ngày 15/6/2020.

Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Từ ngày 01/10/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính trên.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30/5/2020, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 198 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 3,1 triệu bộ hồ sơ của khoảng trên 38 ngàn doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Y tế đã triển khai 28 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia (số liệu tính đến 19/12/2019).

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên Cơ chế một cửa quốc gia (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Y tế có 24 thủ tục hành chính. Trong năm 2019, Bộ Y tế đã thực hiện triển khai được 10 thủ tục hành chính, còn 14 thủ tục hành chính chưa triển khai. Nếu 02 thủ tục hành chính nêu trên được triển khai chính thức vào tháng 10/2020, Bộ Y tế sẽ còn phải triển khai tiếp 12 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Huỳnh Trúc - VP
Tin khác