Công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia diễn tập, ứng cứu sự cố an toàn thông tin ngành Hải quan năm 2020
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   11:45 | 14/06/2020
Lúc 8 giờ, ngày 13/6/2020 Cục CNTT và Thống kê Hải quan triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập onsite về việc diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin.

Khai mạc buổi diễn tập tại điểm cầu Cục CNTT&TKHQ - Ảnh: Phạm Huấn

Thực hiện triển khai kế hoạch diễn tập, ứng cứu sự cố an toàn thông tin ngành Hải quan năm 2020, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã ký hợp đồng số 29122019/HĐKT/CNTT-VNIST-NCSC với Liên danh VNSIT-NCSC (Liên danh: Công ty cổ phần công nghệ an toàn thông tin và Truyền thông Việt Nam và Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia) về việc “Thuê dịch vụ diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin”.

Thành phần tham dự buổi diễn tập gồm có các công chức Cục CNTT & Thống kê Hải quan, 09 Cục Hải quan có phòng CNTT, một số khách mời. Ngoài ra để tạo điều kiện cho tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể tham gia diễn tập, Cục CNTT & Thống kê Hải quan có bố trí diễn tập trực tuyến bằng Hệ thống Microsoft Teams.


Các điểm cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang join vào buổi diễn tập bằng Microsoft Teams - Ảnh: Phạm Huấn


Các điểm cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang join vào buổi diễn tậpbằng Microsoft Teams - Ảnh: Phạm Huấn

Nội dung diễn tập: Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin gồm 02 kịch bản (ứng cứu sự cố tấn công vào hệ thống ứng dụng CNTT ngành Hải quan qua các nguồn phát tin mã độc bằng Email và ứng cứu sự cố hệ thống Cổng thông tin Website Tổng cục Hải quan bị tấn công sửa đổi nội dung).

Thành viên trong mỗi đội sẽ được nhập vai vào thành các nhân vật trong kịch bản mô phỏng để tiến hành xử lý tấn công mạng từng bước theo quy trình, giảm thiểu thiệt hại, ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp diễn, leo thang nhưng vẫn đảm bảo hệ thống vận hành bình thường.


Công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia buổi diễn tập - Ảnh: Phạm Huấn


Công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang tham gia buổi diễn tập - Ảnh: PhạmHuấn

Tiếp đó các đội sẽ phải thực hiện các bài phòng thủ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu cơ bản cho việc theo dõi, phát hiện cũng như thực hiện điều tra, xử lý tấn công mạng. Sử dụng hệ thống giám sát an ninh mạng để tìm kiếm, theo dõi, phát hiện sớm tấn công mạng trước khi có thiệt hại nghiêm trọng xảy ra. Kết hợp phân tích để xác định nguồn gốc, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của cuộc tấn công, viết báo cáo xử lý tấn công mạng và các bài học kinh nghiệm./.

Phạm Đình Huấn - NV
Tin khác