Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   21:03 | 16/06/2020
Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với 17 Chương, 152 Điều đã có nhiều quy định đáng chú ý về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Trong đó, những quy định mới về các thủ tục hành chính thuế đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đối tượng áp dụng của Luật gồm: Người nộp thuế; cơ quan quản lý thuế (cơ quan thuế, cơ quan hải quan); công chức quản lý thuế (công chức thuế, công chức hải quan); cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

So với Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, tại Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định rõ những quyền của người nộp thuế như:

- Được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn; được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật;

- Ngoài ra, người nộp thuế có quyền được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật về giao dịch điện tử; được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, Quốc hội thống nhất quy định có 5 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Trong đó bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Cá nhân đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ; tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.... sẽ được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Một trong những điểm mới quan trọng trong Luật này là việc bổ sung quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Điều 8). Theo đó, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với người nộp thuế đủ điều kiện. Đồng thời, khẳng định nguyên tắc người nộp thuế đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác đã giao dịch điện tửthì không phải thực hiện các hình thức giao dịch khác; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong tổ chức hệ thống thông tin điện tử…

Quy định mới này giúp tận dụng tối đa thành tựu công nghệ thông tin hiện đại vào việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế. Từ đó, giúp giảm chi phí in ấn hồ sơ, chứng từ; giảm chi phí đi lại giao dịch; giảm chi phí lưu trữ hồ sơ giấy; đồng thời, lại đảm bảo các giao dịch về thủ tục thuế được nhanh chóng, thuận lợi và có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.

Ngoài ra, Luật cũng quy định chi tiết các nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; đăng ký thuế; sử dụng mã số thuế; khai thuế và tính thuế; nghĩa vụ nộp thuế; thủ tục hoàn thuế; kiểm tra thuế, thanh tra thuế; thanh tra thuế; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế… Trong đó quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022. Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ góp phần giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót…

Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. Đồng thời Luật này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020./.

Xem toàn văn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 tại đây.

Huỳnh Trúc - VP
Tin khác