Quy định về cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   22:55 | 20/06/2020
Đây là quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Ảnh: Phạm Huấn


Theo đó, từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì:

- Việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

- Quy định này áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam quan biên giới đất liền.

Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2020./.

Phạm Đình Huấn - NV
Tin khác