Thông tư 13/2020/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính: Tạo thuận lợi cho hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   23:21 | 20/06/2020
Nhiều quy định mới tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ảnh: Phạm Huấn

 

Thông tư số 13/2020/TT-BTC được xây dựng nhằm tạo thuận lợi chủ thể quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp và các đơn vị thực thi kiểm tra, giám sát và kiểm soát như: Đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ; minh bạch thủ tục hành chính, phù hợp với quy định tại Luật Hải quan, Luật SHTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phù hợp với cam kết quốc tế.

Thông tư này có nhiều quy định mới liên quan đến việc thực thi kiểm tra, giám sát và kiểm soát của cơ quan Hải quan; liên quan đến thủ tục đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đã được áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát; xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả; xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát hải quan cho phù hợp với các quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ được giao của lực lượng này.

Nội dung Thông tư đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới về giải thích từ ngữ, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan và cơ quan Hải quan. Bên cạnh đó, những vấn đề về thủ tục đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cũng được sửa đổi, bổ sung để làm rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan cũng như chủ thể quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp khi thực hiện bảo vệ quyền SHTT. Đáng chú ý, về hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan được sửa đổi,bổ sung nhằm giảm bớt đầu mục chứng từ phải nộp trong trường hợp đã được cơ quan Hải quan thông báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát. Theo đó, các thông tin liên quan đến quyền SHTT chủ thể quyền đã cung cấp trong bộ hồ sơ khi đề nghị kiểm tra, giám sát và đã được Tổng cục Hải quan gửi thông qua thư điện tử hoặc hệ thống.

Đề thực thi các nội dung mới tại Thông tư 13/2020/TT-BTC hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Thông tư đến công chức Hải quan đồng thời lưu ý các đơn vị các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để các các đơn vị chủ động, thuận lợi khi thực hiện, không yêu cầu chủ thể quyền phải nộp lại bộ hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. Và thời hạn tạm dừng tối đa là 20 ngày làm việc (bao gồm cả trường hợp có gia hạn thời hạn tạm dừng).

Xem Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2020 tại đây./.


Phạm Đình Huấn - NV
Tin khác