Thông báo về việc tạm ngừng Hệ thống thông quan điện tử E-Customs V5
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   17:15 | 08/07/2020
Kính gửi các đơn vị Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống thông quan điện tử E-Customs V5, Cục CNTT & Thống kê hải quan sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 19h00 ngày 08/7/2020. Trong thời gian này, Hệ thống thông quan điện tử E-Customs V5 sẽ tạm ngừng hoạt động.

Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo và trân trọng cảm ơn sự thông cảm của các đơn vị Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông báo từ: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan

Phạm Đình Huấn
Tin khác