Tích cực đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   21:36 | 09/07/2020
Ngày 07/7/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5480/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Các bộ, ngành cần tuyên truyền thông tin; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống trực tuyến để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong môi quan hệ với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, các bộ, ngành địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ công trực tuyến theo hướng cải thiện các tính năng, chức năng bảo đảm thân thiện, dễ sử dụng; tăng cường chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia với Cồng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2020.

Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách, hoàn thiện, quảng bá cho Cổng dịch vụ công quốc gia đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp./.


Chi tiết nội dung Công văn số 5480/VPCP-KSTT tại đây.
Huỳnh Trúc
Tin khác