Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   21:01 | 12/07/2020
KẾT QUẢ VÒNG 1 THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2020

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 thông báo:

1. Danh sách thí sinh được dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 (Phụ lục I kèm theo);

2. Danh sách thí sinh không được dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 (Phụ lục II kèm theo);

3. Danh sách Phòng thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 (Danh sách kè​m theo​​​).

Thí sinh được dự thi vòng 2 theo dõi danh sách Phòng thi nêu trên và tiếp tục dự thi vòng 2 theo Lịch thi đã thông báo của Hội đồng thi tuyển./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác