Thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   21:27 | 15/07/2020
Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 thông báo:

1. Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo danh sách kèm theo.

Tải về: Thông báo và danh sách kèm theo.

2. Nhận đơn phúc khảo bài thi viết vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 14/7/2020 đến hết ngày 28/7/2020.

- Nội dung đơn phúc khảo bài thi viết vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin: họ và tên của thí sinh, năm sinh, số báo danh, đơn vị đăng ký dự tuyển và ngạch công chức đăng ký dự tuyển.

- Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh:

+ Hội đồng sơ tuyển của 05 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: An Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Hà Nam Ninh;

+ Hội đồng thi tuyển công chức TCHQ năm 2020, địa chỉ: Số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

- Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

Nguyễn Triết
Tin khác