TÍCH HỢP 70 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   14:02 | 02/10/2020
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 thủ tục hành chính (dịch vụ công trực tuyến-DVCTT) lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tiến độ và số lượng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Thủ tục hủy tờ khai hải quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Huỳnh Trúc


         Thực hiện yêu cầu tại Thông báo số 482/TB-BTC ngày 21/7/2020 của Bộ Tài chính về việc tập trung nguồn lực hoàn thành kết nối DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 15/8/2020,Tổng cục Hải quan phải kết nối thêm 10 thủ tục. Như vậy, số lượng DVCTT kết nối của toàn Ngành hết năm 2020 là 70 thủ tục hành chính.

Ngày 23/9/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 6245/TCHQ-CNTT về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã vượt chỉ tiêu về mặt thời gian và số lượng, hoàn thành tích hợp 70 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Thông báo số 482/TB-BTC nêu trên. Theo kế hoạch đặt ra trong năm 2020, ngành Hải quan cần kết nối 60 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lộ trình đến hết quý 2 cần hoàn thành kết nối 6 DVCTT, quý 3 kết nối 18 DVCTT và quý 4 sẽ kết nối 36.

Như vậy, hiện nay đã có 72 DVCTT thuộc lĩnh vực hải quan được tích hợp tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, DVCTT luôn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện; giảm chi phí cho doanh nghiệp do không phải sử dụng hồ sơ giấy, giảm thời gian đi lại do không phải đến thực hiện trực tiếp tại cơ quan Hải quan; nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, kết nối DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thêm phương án thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngoài việc thực hiện qua Hệ thống DVCTT công trực tuyến của ngành Hải quan như hiện nay.

Đặc biệt, việc tích hợp DVCTT của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân thực hiện được đồng thời nhiều thủ tục chỉ thông qua một đấu mối. Bởi, trước đây, doanh nghiệp thực hiện DVCTT của ngành Hải quan sẽ vào hệ thống của cơ quan Hải quan, sau đó muốn thực hiện tiếp DVCTT ở lĩnh vực khác lại phải đăng nhập vào từng hệ thống của cơ quan quản lý đó.

Đến hết quý III năm 2020, toàn Ngành đã cung cấp 198/223 DVCTT mức độ 3 và 4; chiếm 88,8% tổng số thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan thực hiện. Trong đó có 192 thủ tục trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 87,6%).

Danh sách 72 DVCTT đã kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia khai tại chuyên mục "Dữ liệu tải về"./.


Huỳnh Trúc
Tin khác