Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   10:11 | 07/10/2020
Ngày 24/6/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008.

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được ban hành trong giai đoạn Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách, quy định góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác thực thi pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu thực tiễn về hỗ trợ pháp lý của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định gồm hai nhóm:

- Nhóm hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật;

- Nhóm hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với các mức hỗ trợ, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP nêu rõ trường hợp sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ đồng ý thì mức chi phí hỗ trợ như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thoả thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, không quá 05 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, không quá 10 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý trong 15 ngày làm việc, trường hợp vướng mắc phức tạp thì trả lời trong tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Như vậy, với những quy định mới công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận, tham khảo, qua đó nâng cao hiểu biết tuân thủ pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2019. Cục Hải quan tỉnh An Giang đã chủ động triển khai toàn bộ nội dung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đến cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh An Giang trong Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục diễn ra ngày 24/10/2019; dự kiến tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục năm 2020, đơn vị sẽ đưa ra một số giải pháp cụ thể trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hải quan.

Xem chi tiết Nghị định số 55/2019/NĐ-CP tại đây./.


Huỳnh Trúc
Tin khác