Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   16:20 | 09/10/2020
Theo Liên hợp quốc, bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và đàn ông được hưởng những điều kiện như nhau để thực hiện đầy đủ quyền con người và có cơ hội đóng góp, thụ hưởng những thành quả phát triển của xã hội nói chung.

Ảnh: Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 tại CụcHQAG

Xã hội càng phát triển, vai trò, vị trí của phụ nữ, trẻ em ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Đâylà hệ quả xấu đối với nam giới trong đối xử với nữ giới, là rào cản trong quá trình thực hiện bình đẳng giới. Sự bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực như về quyền lợi, nghĩa vụ, phân công lao động, cơ hội việc làm, tiền lương, thu nhập, cơ hội thăng tiến giữa nam và nữ…

Nguyên nhân trên do một bộ phận xã hội hiểu không đúng về bình đẳng giới, vẫn còn quan niệm cho rằng bình đẳng giới là ưu tiên cho phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và của Hội phụ nữ Việt Nam. Nhận thức mang tính định kiến giới còn tồn tại trong xã hội, nhất là nam giới.

Thực tế hiện nay, phụ nữ thường làm nhiều công việc cùng một lúc, thời gian làm việc của phụ nữ nhiều hơn. Đồng thời, phụ nữ còn tham gia thực hiện công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Tuy là loại việc quan trọng vì nó giúp gia đình tồn tại nhưng lại không được xã hội nhìn nhận và chính bản thân nam giới cũng không coi trọng công việc gia đình. Nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng.

       Hiện tượng bất bình đẳng vẫn còn phổ biến
do một bộ phận xã hội hiểu không đúng về bình đẳng và bình đẳng giới; còn quan niệm bình đẳng giới là ưu tiên cho phụ nữ; nhận thức mang tính định kiến giới còn tồn tại trong xã hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về giới và bình đẳng giới chưa thực sự đạt hiệu quả cao do:

- Nội dung tuyên truyền chưa được chuyển tải thường xuyên, sâu rộng, chưa sát với đối tượng;

- Các cấp, các ngành, đoàn thể chưa có sự quan tâm đúng mức về vấn đề này;

- Nhận thức của phụ nữ về quyền lợi của mình còn nhiều hạn chế, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nhằm cải thiện và nâng cao nhận thức của từng cá nhân, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…

Trong đó, trọng tâm là Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007. Bình đẳng giới, trước hết là bình đẳng về cơ hội việc làm, cơ hội tiếp cận với đào tạo và phát triển; bình đẳng trong đối xử như trả công lao đọng, các chế độ trợ cấp, phúc lợi, vị thế trong gia đình và trong xã hội… Luật Bình đẳng giới quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong thực hiện bình đẳng giới...

Bên cạnh đó còn có Luật Phòng, chống bạo lực có hiệu lực thi hành từ 01/7/2008, quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật và không phải là việc riêng của từng gia đình; bằng sự tác động của luật pháp, các nạn nhân được bảo vệ, hành vi bạo lực gia đình cần phải ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển gia đình, cộng đồng và xã hội.


Ảnh: Nữ công chức Cục HQAG tham gia Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 với chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Chúng ta cần làm tốt những thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới sau:

1. Hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

2. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

        3. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

4. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

5. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

6. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.

7. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

8. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

9. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

Huỳnh Trúc
Tin khác