Thực hiện công khai thủ tục hành chính
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   15:01 | 20/10/2020
Ngày 24/9/2020, Bộ tài chính ban hành Quyết định số 1450/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định số1450/QĐ-BTC công bố 13 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính thay thếtrong lĩnh vực hải quan, thuộc nhóm thủ tục kinh doanh hàng miễn thuế. Quyếtđịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Chi cục

Hải quan

2

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế với tàu bay để bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam

Chi cục

 Hải quan

3

Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh, khách du lịch bằng đường biển, thuyền viên mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam

Chi cục

 Hải quan

4

Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế

Chi cục

Hải quan

5

Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

Chi cục

Hải quan

6

Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa

Chi cục

Hải quan

7

Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa

Chi cục

 Hải quan

8

Thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế

Chi cục

Hải quan

9

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã bán cho khách xuất cảnh nhưng giao ở nước ngoài theo yêu cầu khách

Chi cục

 Hải quan

10

Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tái xuất trong trường hợp hàng hóa nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế sau đó đưa trở lại nội địa

Chi cục

Hải quan

11

Thủ tục đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế

Chi cục

Hải quan

12

Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đưa vào đưa ra khu cách ly, khu vực hạn chế

Chi cục

Hải quan

13

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa miễn thuế trong trường hợp một doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau

Chi cục

Hải quan


02 thủ tục hành chính thay thế gồm:

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Cơ quan thực hiện

1

1.007883

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế

Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế

Chi cục

 Hải quan

2

1.007884

Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại của hàng miễn thuế

Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế

Chi cục

Hải quan

Nội dung cụ thể củatừng thủ tục hành chính xem tại đây./.

Huỳnh Trúc
Tin khác