Các quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   15:29 | 28/10/2020
Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế. Nghị định có 4 Chương, 30 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020. Đồng thời Nghị định 100/2020/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.

Đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, tại Điều 6, Nghị định quy định cụ thể, bao gồm: Hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại quan; hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương. Hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu… Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của DN bán hàng miễn thuế. Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu, bia,bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành.

Tại Điều 8, Nghị định quy định người xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá nhưng phải tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng để nhập khẩu vào nước nhập cảnh. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế theo định mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Một trong những điểm mới của Nghị định số 100/2020/NĐ-CP là bổ sung thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến tại Điều 19. Ngoài việc mua hàng trực tiếp tại cửa hàng thì hiện nay khách được mua hàng trên website và nhận hàng trực tiếp tại các cửa hàng.

Bên cạnh đó, người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế khi mua hàng miễn thuế vượt định mức phải thực hiện kê khai, nộp thuế và các quy định pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu đối với hàng hóa vượt định mức miễn thuế với cơ quan hải quan và các chứng từ liên quan theo quy định của pháp luật cho cơ quan hải quan.

Định kỳ hằng năm, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải nộp báo cáo quyết toán tình hình bán hàng miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế sau khi nộp báo cáo quyết toán được phép sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo trong thời gian trước khi hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán và trước thời điểm cơ quan hải quan có thông báo về việc thực hiện kiểm tra hay không kiểm tra đối với báo cáo quyết toán.

Cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán đối với trường hợp báo cáo quyết toán của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế nộp lần đầu; báo cáo quyết toán có sự chênh lệch bất thường về số liệu so với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan đã được doanh nghiệp giải trình nhưng không được cơ quan hải quan chấp nhận; kiểm tra báo cáo quyết toán trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

Ngoài ra, đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế, phải được lập bảng kê theo mẫu. Trong 07 ngày làm việc đầu tiên của tháng, doanh nghiệp tổng hợpsố liệu hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu đã sử dụng, còn tồn của tháng trước gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế bao gồm: Đồng Việt Nam, Đồng ngoại tệ đô la Mỹ (USD), euro (EUR), Đồng tiền của nước có chung biên giới đấtliền với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới, Đồng tiền của quốc gia nơi các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, quá cảnh tại quốc gia đó.

Xem chi tiết Nghị định100/2020/NĐ-CP tại đây.

Ngày 24/9/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số1450/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định đã công bố 13 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hải quan, thuộc nhóm thủ tục kinh doanh hàng miễn thuế.

Chi tiết Quyết định số 1450/QĐ-BTC xem tại đây./.

Huỳnh Lê Thanh Trúc
Tin khác