CÔNG KHAI 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 2081/QĐ-BTC
Tin tức   16:13 | 25/01/2021
Ngày 13/01/2021, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận được bản sao y Quyết định số 2081/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Tài chính được công bố tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, do Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện; cụ thể như sau:

1. Thủ tục đăng ký danh mụchàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nướcvào khu phi thuế quan;

2. Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế và vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trongnước và khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹthuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Hai thủ tục hành chính trên bịbãi bỏ do Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhbãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu./.

Huỳnh Trúc
Tin khác