Tổng cục Hải quan triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Tin tức   14:47 | 29/01/2021
Ngày 13/01/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Đây là kế hoạch được xây dựng hàng năm nhằm duy trì những kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện công tác cải cách hành chính mạnh mẽ và thiết thực hơn nữa. Ngoài ra, kế hoạch còn là cơ sở để các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị, đóng góp vào kết quả cải cách hành chính chung của ngành Hải quan.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủtục hành chính (TTHC) đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệpvụ hải quan, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.     

Theo Tổng cục Hải quan, việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 tiếp tục khẳng địnhvị trí, vai trò của Tổng cục Hải quan trong việc tham mưu giúp Bộ Tàichính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, bao gồm các nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chứcthực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nướcvề hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnhvà chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kế hoạch được ban hành với mục đích xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí của người dânvà doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan; xây dựng hệ thống cơ quan Hải quan bảo đảm hoạt động thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hải quan có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Đồng thời còn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện CCHC; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định.


Huỳnh Trúc
Tin khác