Tổng cục Hải quan thông báo thời gian bảo trì Hệ thống Ecustoms-V5
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   11:33 | 15/03/2021
Ngày 15/03/2021 Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan ban hành văn bản số 206/CNTT-PTUD để thông báo về việc bảo trì Hệ thống Customs-V5.

Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ bảo trì Hệ thống Ecustoms-V5 vào thời gian từ 19 giờ thứ hai ngày 15/3/2021 đến 07 giờ sáng thứ ba ngày 16/3/2021.

Trong thời gian bảo trì hệ thống, các hoạt động tiếp nhận, xử lý và thông quan tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS vẫn được thực hiện bình thường. Tuy nhiên đối với một số nghiệp vụ trên 02 Hệ thống Ecustoms-V5 và VASSCM bị ảnh hưởng:

- Hệ thống Ecustoms-V5: Công chức Hải quan không thực hiện được các nghiệp vụ như: Giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, xác nhận hàng qua khu vực giám sát, niêm phong hàng hóa, lập biên bản bàn giao…

- Hệ thống VASSCM: Không gửi được thông tin các tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát sang cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đã thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục để chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc và thực hiện thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian bảo trì hệ thống.

Thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên Website Cục Hải quan tỉnh An Giang./.


Phạm Đình Huấn
Tin khác