Cục Hải quan tỉnh An Giang tuyển dụng 28 chỉ tiêu công chức năm 2021
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   15:15 | 17/03/2021
Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/02/2021 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 và căn cứ Công văn số 1190/TCHQ-TCCB ngày 15/3/2021 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức:

Thực hiện theo quy định tại điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi tại khoản 2, điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào Cục Hải quan tỉnh An Giang là 28 chỉ tiêu (26 chỉ tiêu ngạch kiểm tra viên, 02 chỉ tiêu công nghệ thông tin).

1. Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, cụ thể:

+ Đối với ngạch Kiểm tra viên hải quan yêu cầu chuyên ngành đào tạo là: Hải quan, Thuế, Thuế Hải quan, Kiểm toán, Kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán, Ngoại thương, Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính, Tài chính Ngân hàng, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế quốc tê, Kinh tế đầu tư tài chính, Quản lý kinh tế, Quản lý công, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Luật, Thuơng mại điện tử, Thương mại quốc tế, Thương mại đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh doanh, Logistics, Hải quan và Logistics, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị logistics, Điều tra hình sự, Điều tra tội phạm, Kỹ thuật hình sự, Trinh sát an ninh, Trinh sát cảnh sát.

+ Đối với ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin yêu cầu chuyên ngành đào tạo là: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin, Tin học, Toán tin, Mạng máy tính, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Viễn thông, Tự động hóa, Khoa học dữ liệu, Hệ thống máytính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Máy tính và khoa học thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính.

- Đối với bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định.

- Nguyên tắc: người đăng ký dự thi tuyển công chức phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đúng theo chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.

2. Về chứng chỉ:

a) Chứng chỉ ngoại ngữ

Thí sinh dự tuyển tại Cục Hải quan tỉnh An Giang phải có một trong các chứng chỉ tiếng Anh còn thời hạn (02 năm kể từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ) tính đến thời điểm nộp hồ sơ do cơ sở có thẩm quyền cấp gồm:

- Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 2 trở lên.

- IELTS: 3.0 trở lên.

- TOEFL: PBT 400, CBT 97 trở lên.

- TOEIC: 150 trở lên.

- Chương trình tiếng Anh thực hành (trình độ A, B, C theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): trình độ B trở lên.

b) Chứng chỉ tin học

Thí sinh dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ sau đây:

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Chứng chỉ tin học đối với bài thi sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3 (The Internet and Computing core certification).

- Chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày. Từ 8 giờ 00 ngày19/4/2021 đến 17 giờ 00 ngày 23/4/2021 (bao gồm cả ngày 21/4/2021- ngày Giỗ Tổ Hùng Vương).

- Địa điểm nộp hồ sơ: trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang, khu đô thị thành phố lễ hội, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang.

- Liên hệ:

+ Số điện thoại của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021:024.39440833 (máy lẻ: 8203; 9232).

+ Liên hệ qua Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra Cục Hải quan tỉnh An Giang, số điện thoại: 02963.867.807

Để biết thêm các thông tin chi tiết về mẫu phiếu đăng ký, loại văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, lệ phí và hình thức thi, thí sinh vui lòng xem toàn văn Thông báo của Tổng cục Hải quan tại đây:

- Công văn số 1190/TCHQ-TCCB ngày 15/3/2021

Tải về:

- Mẫu đăng ký dự tuyển

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2


Duy Quang
Tin khác