CỤC HẢI QUAN AN GIANG: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2021.
Tin tức   22:08 | 05/04/2021
Trên cơ sở công văn số 1239/TCHQ-ĐTCBL ngày 17/3/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kế hoạch chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2021. Ngày 02/4/2021, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 882/KH-HQAG về việc chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2021.

CBCC Hải quan An Giang kiểm tra hàng nhập lậu
         Theo đó mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch là ngăn ngừa, phát hiện xử lý kịpthời những hành vi lợi dụng các loại hình xuất nhập khẩu để buôn lậu hàng giảvà hàng xâm phạm quyền SHTT, gian lận xuất xứ, giả về chất lượng, giả về nhãn hiệu, trốn thuế, chuyển tải bất hợp pháp.

 Để đạt được mục tiêu trên, Cục Hải quan tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

Xác định rõ địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; tăng cường kiểm tra  giám sát khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sông, cửa khẩu cảng; kiểm soát, phân luồng kiểm tra thực tế đối với mặt hàng có rủi ro cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, điều tra nghiên cứu nắm tình hình, sưu tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở bí mật, trinh sát ngoại tuyến, trinh sát kỹ thuật, đấu tranh chuyên án để tiến hành điều tra, xác minh nhằm chủ động đấu tranh có hiệu quả và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến hành điều tra cụ thể các địa điểm có thông tin nghi vấn liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, hàng gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Đối với hàng hóa gian lận xuất xứ, giả về chất lượng, giả về nhãn hiệu, buôn lậu, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng, chuyển tải bất hợp pháp cần thực hiện nhiều biện pháp như: Điều tra, xác minh tại nhà máy sảnxuất, lắp ráp (tiêu chuẩn chất lượng công bố, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch); giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu; quy mô sản xuất, diện tích nhà xưởng; bảng lương  nhân công lao động, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ...; kiểm tra số lượng hàng hóa, nguyên liệu đã nhập khẩu khai báo; số tồn tại kho nguyên liệu vật tư, số tồn dưới dạng sản phẩm dở dang, số lượng sản phẩm, số nguyên liệu vật tư đưa ra ngoài thị trường nội địa tiêu thụ không khai báo chuyển mục đích sử dụng nhằm mục đích trốn thuế...

           Bên cạnh đó, cần chú trọng theo dõi, kiểm tra, xác định xuất xứ đối với một số mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu có kim ngạch tăng đột biến, các mặt hàng trong danh sách đang điều tra hoặc diện áp dụng thuế suất chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, có nguy cơ buôn lậu hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHTT, gian lận xuất xứ, giả về chất lượng, giả về nhãn hiệu, trốn thuế, chuyển tải bất hợp pháp./.
Minh Thi
Tin khác