An Giang: Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021
Tin tức   15:51 | 21/04/2021
Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, nâng cao dân trí.

Với ý nghĩa to lớn, ngày 13/4/2021 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam sẽ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (2020 - 2025) và các ngày lễ lớn trong năm trên địa bàn tỉnh tại các Sở ngành,trường học, các đoàn thể, lực lượng vũ trang… nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ,sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đối với Ngày sách, xây dựng phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến nhằm kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam từ Trung ương với địa phương để đưa sách đến với người dân đảm bảothiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và kết hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những người yêu sách có thể tham gia Hội sách online diễn ra từ ngày 17/4 đến 25/5 tại sàn Book365.vn  được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tùy vào điều kiện thực tế có thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với các hình thức phù hợp như: treo băng rôn, khẩu hiệu, Pano điện tử; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu sách, đăng tải thông tin trên Website của đơn vị…/.

Minh Thi
Tin khác