Tin tức
(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục CNTT và thống kê Hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021.
10:52 | 11/05/2021
Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, nâng cao dân trí.
15:51 | 21/04/2021
HQ Online) - Những năm qua, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành Hải quan đã triển khai tích cực kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa, trong đó vấn đề nhân lực đã có những chuyển biến tích cực.
15:34 | 21/04/2021
Ngày 09/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
10:06 | 20/04/2021
Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, Tổng cục Hải quan đã đăng tải Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 trên các phương tiện thông tin (sau đây gọi là Thông báo tuyển dụng).
21:41 | 07/04/2021
Trên cơ sở công văn số 1239/TCHQ-ĐTCBL ngày 17/3/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kế hoạch chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2021. Ngày 02/4/2021, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 882/KH-HQAG về việc chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2021.
22:08 | 05/04/2021
Ngày 30 - 3, tại TP. Châu Đốc, Cục Hải quan tỉnh An Giang phối hợp với Chi cục văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ lưu trữ vào cơ quan cho cán bộ công chức các đơn thuộc và trực thuộc của Cục.
15:32 | 31/03/2021
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” nhằm hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Qua đó phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
10:09 | 31/03/2021
Ngày 26 - 3, tại cầu biên giới Chrey Thom-Long Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan tỉnh An Giang) đã trao tặng 10 ngàn chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cho Chi cục Hải Quan cửa khẩu Chrey Thom (Cục Hải quan tỉnh Kandal).
21:58 | 29/03/2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện quan trọng của đất nước, là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Đồng thời cũng là dịp để Nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND).
22:00 | 26/03/2021
12 3 4 5 6 Sau