CHÍNH SÁCH CÁN BỘ
Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VSSID) trên các thiết bị di động nhằm thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi.
16:22 | 01/06/2021
Nguồn: Internet Nhằm thực hiện hiện đại hóa bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giới thiệu đến người sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) nhằm mục đích giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện các dịch vụ công và hiểu pháp luật về BHXH một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.
16:12 | 01/06/2021
Bảo hiểm xã hội số (VSSID) là ứng dụng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển trên nền tảng các thiết bị di động (gồm smartphone, tablet, desktop computer,..).
15:52 | 01/06/2021
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo Nghị định này, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: (1) Chính trị, tư tưởng; (2) Đạo đức, lối sống; (3) Tác phong, lề lối làm việc; (4) Ý thức tổ chức kỷ luật; (5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
16:02 | 07/10/2020
Từ 01/7/2020, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều điểm mới sau đây:
21:17 | 04/07/2020
Nếu như trước đây, cá nhân khai thác thông tin về quá trình đóng BHXH bằng cách tra cứu tại tờ rời do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) cung cấp vào cuối năm, thì hiện nay việc tra cứu thông tin trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bởi người lao động có tham gia BHXH đều có thể khai thác tại website baohiemxahoi.gov.vn bằng cách truy cập thông qua điện thoại hoặc máy tính. Dưới đây là thao tác tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH bằng cách truy cập máy tính:
10:22 | 24/06/2020
Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.
14:20 | 13/06/2020
Tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp là rủi ro mà người lao động có nguy cơ đối mặt trong quá trình làm việc. Nhằm chia sẻ gánh nặng giúp người lao động vượt qua khó khăn, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dần trở thành chính sách an sinh xã hội hữu ích khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
20:34 | 03/06/2020
Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
20:30 | 03/06/2020
Ngày 25/5/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2153/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.
20:26 | 03/06/2020
12 Sau